حریم خصوصی و امنیت

ما به شما اطمینان میدهیم ضمن عدم دریافت اطلاعات حساس از شما، اطلاعات کاربریتان اعم از نام، شماره تماس، آدرس و اطلاعاتی که جهت ثبت و ارسال سفارش از شما دریافت میشود، نزد ما به امانت خواهد ماند.

اطلاعات دریافتی ما از شما فقط حین ثبت سفارش و به منظور اهداف ذیل دریافت خواهد شد:

نام و نام خانوادگی و آدرس و کد پستی: بمنظور ارسال سفارش به آدرس شماشماره تماس و کد تایید: بمنظور ثبت سفارش و احراز هویت شماره شما