وب سرویس های شایگان سیستم

این سرویس ها به منظور اتصال سیستم حسابداری شایگان سیستم به فروشگاه های ما استفاده میشوند. پس از عضویت در پاساژ اینترنتی ترافیک و ساخت فروشگاه خود میتوانید با تهیه این وب سرویس ها، در صورتی که از نرم افزار حسابداری شایگان سیستم استفاده میکنید، محصولات موجود در سیستم حسابداری خود را با فروشگاه اینترنتی تان سینک و همگام سازی نمایید. این همگام سازی میتواند دو طرفه باشد. یعنی شما انتخاب کنید که اطلاعات از سیستم حسابداری به سایت منتقل شوند و یا بالعکس.

جدید ترین مطالب سایت